Home Danmark Nej til markedskræfter og profit på postområdet

Nej til markedskræfter og profit på postområdet

Postkasse (brevlåda, letter box) vid stationen i Padborg i Sønderjylland på gränsen till Tyskland Photo: News Øresund - Johan Wessman. © News Øresund - Johan Wessman (CC BY 3.0). Detta verk av News Øresund är licensierat under en Creative Commons Erkännande 3.0 Unported-licens (CC BY 3.0). Bilden får fritt publiceras under förutsättning att källa anges. .The picture can be used freely under the prerequisite that the source is given. News Øresund, Malmö, Sweden News Øresund är en oberoende regional nyhetsbyrå som är en del av det oberoende dansk-svenska kunskapscentrat Øresundsinstituttet.. www.newsoresund.org. www.oresundsinstituttet.org

Af Jan Carlsen

Sidste år blev der indgået en aftale i folketinget om posten her i Danmark. Den betyder bl.a. at befordringspligten som PostNord har haft, bortfaldt 1 januar – 2024. Og at ”markedskræfterne” dvs. private firmaer, skal konkurrere om at uddele breve, blade, magasiner o.a. Det betyder i praksis højere priser og dårligere service.

Eksempel på dårligere service er at på små øer (op til ti husstande) og i sommerhusområder er det slut med at få brevet bragt i postkassen. I stedet stilles der brevkasseanlæg op, hvor man skal gå hen for at modtage sin post. Der bor ca. 687.000 i landdistrikterne og ca. 18.000 i sommerhusområderne, som det går ud over. Det bliver svært for ældre og folk med handikap at sende og modtage post. (Kilde: Postaftale gør op med tradition for lige ret til at modtage post (arbejderen.dk)

Alle mulige argumenter er brugt fra forligskredsen til at liberalisere området.  Fra Alternativet har man udtalt at det er på grund af den grønne omstilling. Frit valg lyder det fra Venstre. Og fra Socialdemokratiets side lyder det at aftalen skal sikre løn og arbejdsforhold for de ansatte. Dette på trods af at arbejdsforholdene i Post Danmark og senere PostNord er forringet siden liberaliseringen begyndte. (Bred aftale om fremtidens post (trm.dk)

Alle disse argumenter er forkerte og har ikke noget med virkeligheden at gøre. 

Profitten er problemet

For at forstå udviklingen på postområdet er det nødvendigt at se bort fra de argumenter der er blevet brugt fra forligskredsens side.  Der er der primært to ting der må tages i betragtning. En ting er den digitale revolution. En anden og mere central ting er, at profitmotivet kommer ind i billedet, som er den mest centrale årsag til disse forringelser af postomdeling.

Den digitale revolution har betydet færre breve at omdele og dermed ringere mulighed for at få profit på at dele breve ud. Men det at der er færre breve betyder ikke at der ikke er et behov for at sende breve i samfundet. Ifølge Dagbladet Arbejderen uddelte PostNord 184 millioner breve i 2022. Det viser at der stadig er et behov for brevomdeling. Profitmotivet er kommet ind på postområdet skridtvis. Det kommer af at kapitalisterne gerne vil komme ind på markeder, også der hvor det offentlige har taget sig af opgaverne. Kapitalisterne bruger så bl.a. EU til at komme ind på disse områder.

I 1998 blev et EU direktiv om postmarkedet gældende. Det havde bl.a. til formål at ” åbne postmarkedet for konkurrence” og ”EU-landene må ikke udstede ene- eller særrettigheder for udførelsen af posttjenesterne.” (Her citeret efter hjemmesiden Posttjenester i EU | EUR-Lex (europa.eu))). Og det er den udvikling vi har set på postområdet siden.

I 2002 blev Post Danmark, som det hed dengang, omdannet til et aktieselskab, der skulle skabe profit. Og i 2011 bortfalder PostNords monopol på breve under 50 gram. Dermed er postomdeling et liberaliseret område. Og siden Post Danmark blev et aktieselskab er det gået slag i slag med forringelser af service overfor kunderne og dårligere arbejdsforhold for medarbejderne. Prisen PostNord tager for at sende et brev er steget markant de senere år. Man har nedlagt posthuse og arbejdsbyrden for den enkelte medarbejder er steget. Der er blevet lavet større og større ruter.

Det har negative konsekvenser af de i indledningen nævnte steder. Men også for foreningslivet er konsekvenserne negative. Medlemsblade o.a. er dyre sende. Og det har konsekvenser for de 300.000 borgere som ifølge Dagbladet Arbejderen er fritaget for digital post. Og det har konsekvenser for ældre og handikappede.

Afskaf profitmotivet

Den digitale revolution er ikke et argument for at afskaffe befordringspligten, specielt ikke når det går ud over så mange mennesker at den bliver afskaffet. Tværtimod skal tekniske fremskridt komme folk til gode. Ikke forringe forholdene. På PostNords hjemmeside står at ”digitaliseringen af samfundet betyder, at det ikke længere er en økonomisk bæredygtig forretning i sig selv at levere breve til hele Danmark.” (Vedtagelsen af ny postlov medfører justeringer hos PostNord | PostNord)  Men levering af breve skal ikke være styret af profitmotivet. Levering af breve skal være en service som samfundet skal yde, da der er et klart behov for det. 

Derfor må vi bryde med EU direktivet og det forlig som er lavet i folketinget, der siger at profitmotivet skal gælde på postområdet. Fagforeningerne og Enhedslisten må rejse disse krav. Vi må tilbage til at postvæsnet godt må give underskud, fordi der er et reelt behov for at sende og modtage breve, blade o.a. i samfundet. Så længe der er behov for det skal staten sørge for at der bliver delt breve ud til en rimelig pris. PostNord er et statsligt aktieselskab og PostNord drives således som en privatkapitalistisk virksomhed. Vi må sætte som krav at afskaffe denne statskapitalisme og omdanne PostNord til et offentligt selskab uden profitmotiv. Det er en måde at skabe ordentlige arbejdsforhold og god service.