Home Danmark Eksproprier krigens købmænd

Eksproprier krigens købmænd

Interview med Niklas Zenius Jespersen (af Jeppe-Krommes Ravnsmed)

Ikke kun i USA, men også herhjemme, er der virksomheder, der tjener mange penge på at forsyne Israel med våben. Selv hvis vi ignorerede det politiske, så har disse virksomheder jo juridisk en vis delagtighed i folkedrab, når deres våben og våbensystemer bliver brugt til at udøve folkedrab. En ting er at forbyde våbenkøb og våbensalg til og fra Israel, men det har vist sig ikke at være nok, da der findes alle mulige omveje. Eksempelvis har vi set hvordan, at ting, som Danmark egentlig har forbudt at kunne sælge til Israel, dem har man så solgt igennem NATO’s samarbejde, så det ikke er underlagt dansk lovgivning, men de fælles NATO-regler. 

Det grundlæggende politiske spørgsmål, som man må rejse, er dog, om krigens købmænd må tjene millioner og milliarder på delagtighed i folkedrab, og om de skal have lov til at beholde disse summer. Det må vi sige klart nej til. Man skal ikke kunne tjene profit på krig. Der skal ikke være en profitinteresse i at slå folk ihjel. Og derfor må venstrefløjen jo også gå ud og kræve, at de her virksomheder bliver eksproprieret, og at de her formuer bliver eksproprieret og sat under offentlig demokratisk kontrol, så formuerne og industrien kan bruges til at genopbygge det, der er blevet ødelagt.

(Billede: Aktivister blokerer virksomheden Terma i Søborg. Fotografi af Andreas Bülow)