Home Enhedslisten Vi har brug for en ny kurs, der bygger på aktive medlemmer

Vi har brug for en ny kurs, der bygger på aktive medlemmer

Over 100 medlemmer af Enhedslisten forsamlet til konference lørdag den 28. januar 2023 udtaler følgende:


Valgnederlaget burde være et wakeup-call
Det alvorlige nederlag ved valget den 1. november burde mane til selvransagelse. Men næsten tre
måneder efter har medlemmerne ikke set nogen analyse fra den ansvarlige ledelse. Ej heller har den
forholdt sig til den omfattende medlemskritik efter valget. Det er at stikke hovedet i busken!
For kritikken er ellers oplagt: 1. I regeringsperioden har vi lagt os alt for tæt op af regeringen. 2. I
valgkampen fortsatte denne forfejlede kurs, og det blev forstærket af, at ELs egen politik fremstod
usynlig og svagt. 3. Sidst i valgkampen mistede Enhedslisten sin sidste troværdighed, da vi manglede modet til klart at sige fra overfor modtagecentret i Rwanda.
Endelig var en grundlæggende kapitalisme- og systemkritik helt fraværende – helt uforståeligt i en
tid med klima-, sikkerheds- og inflationskrise. Dette er kun stikord og mere kunne føjes til.

Ja til demokrati, nej til mere ‘modernisering’, som er det modsatte
Det har i den offentlige debat været fremført, at mere ‘modernisering’ skulle være svaret. Det er vi
helt afvisende overfor, da den hidtidige modernisering netop er en stor del af problemet. Efter en
valgkamp, som har været styret af en valgkampsledelse på kun tre personer, er det absurd at gøre
‘overdrevet demokrati’ til et problem.

Landskontoret skal ikke bag Christiansborgs lukkede mure
Efter valget har HB besluttet at flytte landskontoret ind bag Christiansborgs lukkede mure, hvor almindelige medlemmer er forment adgang uden speciel aftale. Det vil betyde at Enhedslistens arbejde vil fjernes yderligere fra medlemsdemokratiet og aktivismen i partiet. Det er en økonomisk
unødvendig beslutning, som blev hastet igennem uden debat af alternativer. Det er en ommer.

Vi har brug for engagement – nyt Rød + Grøn med information og debat
I sin spare-iver valgte HB også at lukke Rød + Grøn. Debatten blev sparet væk for år tilbage. Vi kan
godt leve uden et glittet postomdelt blad. Så lad os i stedet få en elektronisk udgave, som teknisk set
kan laves næsten gratis – med plads til medlemsdebat, HB-referater og folketingsnyt. Endelig skal
vi også fastholde støtten til ‘Solidaritet’.


Vi har brug for mere bevægelse: Bededag, OK-23 og andre kampe
Det er velkomment at partitoppen er gået i klar opposition på bededags-spørgsmålet, men det må
ikke blive en enlig svale. Det skal også gælde OK-23, hvor FLU til inspiration vil invitere britiske
og franske strejkende, som kæmper for det samme som os. Men også i klimakampen, mod ghettopolitikken og i andre spørgsmål, som dukker op, skal Enhedslisten tage initiativer.
Partiets fremtid og fremgang for ungdommen, for lønarbejderne og for det store befolkningsflertal
ligger i bevægelserne – al virkelig forandring kommer nedefra.

Vær aktiv op til årsmødet 2023
Med HBs manglende lydhørhed, kan årsmødet blive et vigtigt sted at tage kampen op om disse temaer. Det vil vi arbejde videre med i forlængelse af konferencen. Der kan komme flere emner til, fx
hvis der kommer yderligere forslag til afdemokratisering.
I forhold til EU og Nato skal vi kæmpe for at fastholde den oprindelige Enhedsliste-DNA. Fx bør
udstationering af Nato-våben og -tropper på dansk grund møde hårdnakket Enhedsliste-modstand.
Et landsdækkende seminar inden årsmødet om holdningen til nedrustning og fredsarbejde kontra
øgede militær-udgifter vil være velkomment.

Vi står i en situation med meget store politiske muligheder – hvis vi har modet til at gribe dem!