Home Danmark Flygtningekriser skal ikke løses gennem diskriminerende love og tyveri fra verdens fattigste!

Flygtningekriser skal ikke løses gennem diskriminerende love og tyveri fra verdens fattigste!

Udtalelse fra Enhedslistens græsrodsnetværk

Flygtningestrømmen fra krigen i Ukraine ser ikke ud til at stoppe foreløbigt. Det stiller de omkringliggende lande over for store udfordringer. I Danmark har grænsebommene i mange år været lukket nærmest helt i for nødlidende flygtninge, og i det tilfælde man lykkes at slippe ind, kan man se frem til en årelang asylbehandling, hvor chancen for at opnå opholdstilladelse er meget lille. Oveni dette, har asylansøgere ikke ret til at arbejde, og deres børn har normalt heller ikke mulighed for at gå i almindelige skoler – selvom al logik tilsiger, at man skaber den bedste integration, hvis folk får mulighed for hurtigt at blive en del af deres nye samfund.


Enhedslisten har i mange år kæmpet imod skiftende regeringers udlændingestramninger. Med Ukrainekrisen var der en oplagt mulighed for at vinde opbakning i befolkningen til et større opgør med den fremmedfjendske politik og slå til lyd for en mere human behandling af nytilkomne flygtninge.

Særloven om ukrainske flygtninge er dog på ingen måder et sådant opgør. Samtidig med der skabes mere humane forhold for ukrainske flygtninge, indfører man forskelsbehandling med udgangspunkt i nationalitet i lovgivningen. Når det handler om ofrene for ens egne forbrydelser i Irak og Afghanistan, så må de vente i årevis i et asylcenter, og deres smykker skal naturligvis konfiskeres. En sådan lovgivning må aldrig få venstrefløjens stemmer. Derfor er det dybt skammeligt, at Enhedslistens folketingsgruppe støtter op om denne særlov.

For at gøre ondt værre, er de forventede merudgifter – som følger med særloven – blevet finansieret ved at tage 2 milliarder kr. fra udviklingsbistanden. En del af den danske udviklingsbistand går bl.a. til at hjælpe med vigtig klimatilpasning i nogle af verdens fattigste lande. Ved seneste klimatopmøde i Glasgow lovede man, at der ville blive skruet op for denne vigtige bistand, men i Danmark mener regeringen nu åbenbart, at der skal skæres ned. Med den seneste udmelding om, at der måske kan komme betydeligt flere ukrainske flygtninge end først antaget, har regeringen tilmed åbnet for, at der kan ske endnu større nedskæringer på udviklingsbistanden.

Enhedslistens græsrodsnetværk finder det dybt kritisabelt, at Enhedslistens folketingsgruppe har accepteret nedskæringer på hjælpen til verdens fattige. Ligesom at pengene ikke skal tages fra udviklingsbistanden til verdens fattige, må vi også sikre os, at der heller ikke kommer nedskæringer på velfærden, f.eks. gennem forringede normeringer i daginstitutioner, skoler og ældreplejen. Vi kræver, at folketingsgruppen trækker sin støtte til særloven og i stedet peger på, at flygtningekrisen må finansieres ved eksempelvis at rulle forrige regeringers skattelettelser til erhvervslivet tilbage, skære på udgifterne til det danske militær, og hente penge fra de mange skatte-unddragere i skattely. På kort sigt kan vi også bruge af de 57,8 milliarder kroner, vi havde i overskud på de offentlige finanser i 2021!

Danmark HAR råd til at hjælpe mennesker på flugt – uden at tage pengene fra hverken velfærd eller udviklingsbistand!