Home Elev- og studenterbevægelse Kommunalt ansatte slår ring om velfærden!

Kommunalt ansatte slår ring om velfærden!

dav

Af: Niklas Zenius Jespersen, bestyrelsesmedlem i HUMrådet ved Københavns Universitet
Fotos: Sidsel Dorthea Vedel 

Velfærden bløder i kommunerne hvor nedskæringer, fyringer og pressede arbejdsforhold er blevet hverdagen og betyder både dårlige forhold for de ansatte og en svigtende velfærd for resten af os. Samtidig med at der siden 2015 er givet 27 milliarder kroner i skattelettelser så er der gennemført drastiske nedskæringer i kommunerne, ikke mindst gennem Budgetloven, der dikterer grænserne for det offentlige forbrug, grænser der de facto betyder nedskæringer. 


Dette sker dog ikke uden modstand. De seneste år har fagbevægelsen lanceret en række kampagner imod budgetloven, nedskæringerne i kommunerne og de urimeligt dårlige forhold staten dikterer til kommunerne. Som led i denne kamp mødtes omkring 60 kommunalt ansatte og faglige aktivister den 21. marts for at sende et budskab til politikerne i Kommunernes Landsforening (KL) om at vi er parate til at forsvare velfærden! I år har flere fagforeninger valgt at sætte ekstra fut på kampagnen og annonceret faneborg og demonstrationer ved Christiansborg hver tirsdag kl. 17 frem mod en stor anlagt velfærdsdemonstration den 14. maj.

Fagforeningerne bag demonstrationen er Landsforeningen af Socialpædagog (LFS), Københavns Lærerforening og FOA – Social- og Sundhedsafdeling, ligesom at Pædagogstuderendes Landssammenslutning (PLS) har valgt at bakke op om de kommende
faneborge. En sådan kampagne, hvis den opnår tilstrækkelig bred tilslutning, kan være afgørende i at presse en kommende regering efter det snarlige valg til at afskaffe budgetloven og begynde igen at investere i velfærden. For at det skal lykkes er der brug for at vi fortsætter med at opbygge solidariteten og en bredere alliance for den fælles velfærd.


Med det in mente deltog HUMrådet ved KU, den fælles organisation for 10.000 humaniorastuderende ved Københavns Universitet, med en blok med fællesafgang fra det nærliggende Københavns Universitet Amager hen til KL’s hovedkvarter hvor demonstrationen fandt sted. Vores deltagelse som studerende blev modtaget med begejstring af de andre demonstranter og vi oplever et klart ønske om at opbygge en stærkere solidaritet på tværs af fag og mellem arbejdere og studerende. HUMrådet har sat sig som fokus at opbygge en bred alliance imod nedskæringer og for den fælles velfærd og i grundlaget for hvorfor HUMrådet deltog var der både fokus på nødvendigheden af at opbygge bredere alliancer for velfærd og på hvordan nedskæringerne i kommunerne også rammer os som studerende. Vi rammes gennem mangel på kommunalt boligbyggeri til modgåelse af boligmanglen, prisstigninger og forringelser af den offentlige transport og hvordan der også er studerende der rammes når der spares på børnepasning og kommunale sundhedstilbud som genoptræning efter skader og sygdom. Ligesom at vi bliver ramt på vores fremtidige jobmuligheder hvor mange humanister bliver ansat i det offentlige i f.eks. administration og på biblioteker og museer.

Med denne demonstration er der sat gang i en vigtig kampagne for velfærd, nu er det vores opgave at bygge denne bevægelse større og tage kampen op, og forslaget om at tilknytte os bevægelsen, på vores uddannelsessteder og arbejdspladser, i vores fagforeninger og i elev- og studenterbevægelsen! Kun gennem fælles kamp kan vi stoppe nedskæringspolitikken!