Home Elev- og studenterbevægelse Humaniorastuderende: Vi står skulder ved skulder med de ansatte!

Humaniorastuderende: Vi står skulder ved skulder med de ansatte!

Af HUMRådet

Udtalelse fra Humrådet på Københavns Universitet om solidaritet med de offentligt ansattes krav. Som studerende og ansatte hænger vores forhold sammen. Det er de samme nedskæringer, der ødelægger vores uddannelser, som prøver at presse de ansatte til løntilbageholdenhed.


Forhandlingerne mellem de offentligt ansatte og regeringen, regioner og kommunerne er brudt sammen, og en storkonflikt er sandsynlig. Fra de ansattes side har kravene været beskedne: Reelle lønstigninger, fortsat betalt frokostpause og en arbejdstidsaftale til lærerne. Det er krav vi, som studerende, finder fuldt ud rimelige. På universitetet har der i mange år været løntilbageholdenhed for alt fra lektorer til betjentene, og det er på tide at de ansattes hårde arbejde bliver belønnet med rimelige lønstigninger. Som studerende oplever vi ofte at vores undervisere bruger frokostpausen på at svare på spørgsmål og vejlede, ligesom at vi oplever at resten af personalet er hårdt presset.

Det er kun rimeligt at frokostpauser, der alligevel ofte bruges på arbejde, også bliver lønnet. Vi glæder os også over, at de offentlige ansatte står sammen på tværs af fag, ligesom vi som studerende i kampen mod nedskæringer ofte har stået sammen på tværs af studier. Derfor støtter vi også sammenholdet, når der kræves lønstigninger og ordentlige arbejdsforhold for lærere og resten af de offentlige ansatte. Som studerende og ansatte hænger vores forhold sammen. Det er de samme nedskæringer, der ødelægger vores uddannelser, som prøver at presse de ansatte til løntilbageholdenhed. Gode arbejdsforhold for de ansatte er afgørende for, at vi som studerende kan få gode studieforhold og ordentlig undervisning. Derfor ser vi også overenskomstkampen som en kamp mod nedskæringerne generelt. Vinder de ansatte denne kamp for løn og arbejdsforhold så vil det åbne for en styrket kamp, for at nedskæringspolitikken skal erstattes af nødvendige investeringer i vores uddannelser!

Vi er selvfølgelig kede af, at en mulig konflikt vil betyde at vi mister undervisning, og at det kan gå ud over vores eksamener. Men vi er endnu mere bekymrede for, at fortsatte nedskæringer og dårlige arbejdsforhold ødelægger vores uddannelser! Derfor støtter vi fuldt op om de ansattes krav, og i tilfælde af en strejke eller lockout stiller vi os skulder ved skulder med de ansatte og fagbevægelsen, og vil støtte konkret hvor vi kan!

Kun sammen, ansatte og studerende, kan vi sikre gode studie- og arbejdsforhold!