Home Fagligt 3F Aalborg imod krig og oprustning!

3F Aalborg imod krig og oprustning!

3F Aalborg har på sin generalforsamling vedtaget nedenstående udtalelse imod krigen i Ukraine såvel som imod oprustningen på begge sider af konflikten og Danmarks bidrag til oprustningen og krigen.


“UDTALELSE FRA 3F AALBORGS GENERALFORSAMLING 14. MARTS 2022

3F Aalborg tager afstand fra krigen i Ukraine.

I stedet for militær oprustning og krig har vi brug for nedrustning og fred i verden. Den danske regering bør internationalt fordømme oprustning på begge sider og arbejde for nedtrapning og ikke optrappe situationen yderligere. Dette bør ske gennem diplomati, forhandlinger og sikkerhedsgarantier.

Vi ønsker Putin stoppet.

Og kun gennem dialog og nedrustning kan man nedtrappe konflikter og etablere en fredelig verden, herunder et fredeligt Europa.

Dansk fagbevægelse har stolte traditioner som forkæmper for fred og sikkerhed. Den vej må vi fortsætte. At bombe kvinder og børn må aldrig blive den vej vi vælger.

Krig og ufred vil aldrig gavne den almindelige befolkning, men alene gavne våbenindustrien.”