Home Kultur Om filmen Napoleon og den franske revolution

Om filmen Napoleon og den franske revolution

Skrevet af Jan Carlsen

Ridley Scott har lavet en ny film om Napoleon Bonaparte og den fik dansk præmiere den 23 november.  Ridley Scott er bl.a, kendt for film som Blade Runner og Alien. Og Scott har lavet en film Gladiator (Den er fra 2000) om et historisk emne. Nu har han igen lavet en film om et historisk emne.  Den ny film handler om Napoleons liv fra den franske revolutions start til han bliver kronet som kejser. Nogle af hans krige skildres bl.a. krigen mod Rusland.  Filmen slutter med Napoleons fordrivelse til øen Sankt Helena i 1815, hvor han dør 52 år gammel. Han bliver fordrevet, fordi han taber slaget ved Waterloo i 1815. 

Et emne som er diskuteret i forbindelse med filmen er dens forhold til de historiske kendsgerninger. Den er kritiseret for at være historisk ukorrekt. Det er i hvert fald rigtigt. Men spørgsmålet er om man som filmskaber skal holde sig til historiske fakta i en dramatisering af historiske begivenheder og personer. Det mener jeg som udgangspunkt at man bør.

Filmen starter med at sige noget i retning af, at elendigheder førte til den franske revolution og at elendighederne fortsatte efter revolutionen. Man ser derefter henrettelsen af dronning Marie-Antoinette og lige efter ser man Napoleon som overværer henrettelsen. Henrettelsen af dronningen og revolutionen mod feudalismen, der fører til indsættelsen af en anden konge, nemlig kejser Napoleon. Sådan ender revolutioner! En meget effektiv understregning af denne reaktionære pointe. Soundvenues anmelder lægger også mærke til denne pointe: ” Men under den lidt forvirrede tone gemmer filmen på en fortælling om, hvordan revolutionens idealer hurtigt blev undertvunget af eftertiden, hvor despoter tog magten ved fuldt dagslys og genindførte et system lig det, masserne kort forinden havde bekæmpet, uden at møde modstand. ” (‘Napoleon’: Joaquin Phoenix er dybt uforudsigelig i Ridley Scotts atypiske storfilm / Film (soundvenue.com)) Jyllands Posten skrev, at Napoleon ikke overværede Marie-Antoinettes henrettelse i guillotinen. (Stjerneinstruktør afviser historiske fejl: »Var du der? Nå, det var du ikke. Hvordan ved du det så?« (jyllands-posten.dk)

Som sagt, så mener jeg at man hvis man laver film over historiske personer og begivenheder bør bestræbe sig på at være historisk korrekt. I hvert fald i hovedtrækkene. Men her er der en mening med at være historisk ukorrekt. Og set fra et kunstnerisk synspunkt fungerer det godt. Om end det er en reaktionær pointe. 

En anden historisk ukorrekthed i filmen, som er diskuteret er at på filmplakaten står der, at Napoleon kom fra ingenting og overtog alting er historisk ukorrekt, da Napoleon kom fra en adelig slægt. Men det er kun et slogan at sælge filmen på. I filmen får man ikke ret meget at vide om Napoleons baggrund. Og derfor er lige den pointe ikke så relevant i kritikken af filmen.

Men for at vende tilbage til pointen om henrettelsen af den ene konge bare fører til at en anden konge kommer til magten. Så overser filmen fuldstændig de progressive sider med den franske revolution. Og det er langt mere problematisk end eventuelle fejl i detaljerne.

Den franske revolution var en revolution mod feudalismen og enevælden og indførelse af kapitalisme og borgerskabets magt. Socialdemokraten Hartvig Frisch skrev en udmærket serie bøger i fire bind om Europas kulturhistorie i 1928. Han skriver om den franske revolution: ”Man afskaffede kongedømmet, adelen, feudalrettighederne, Statskirken, alle til fødsel knyttede privilegier, lavsvæsnet, negerslaveriet og torturen; man indførte lighed for loven, nævningedomstole, en human strafferet, almindelig valgret, et folkevalgt kommunestyre, en ligelig skatteordning, en demokratisk

hærordning med almindelig værnepligt og avancement fra de laveste grader, næringsfrihed, borgerligt ægteskab, civilregistre, skilsmisse, en tvungen, men gratis folkeskole og en på ligelighed bygget arvelovgivning.” Og Frisch fortsætter: Derimod rørtes der ikke ved privatejendomsretten; (…) Når alligevel revolutionen også fik socialt gennemgribende følger, beror det på, at både Kirkens og adelens godser – et landområde som to femtedele af Frankrig – gik over til at blive bøndernes eller andre private ejeres fri ejendom. ” (Her citeret fra bind 4, udgaven fra 1974, side 110) Altså er det ikke rigtig at revolutionen ikke berørte ejendomsretten. Man gik fra feudal ejendomsret til borgerlig ejendomsret. Men det Frisch nok tænker på var revolutionen ikke nationaliserer produktionsmidlerne. Den franske revolution var jo borgerlig.

Men denne problematik om feudalismens afskaffelse vises ikke rigtig i filmen. I filmen handler revolutionen ikke om overgangen fra feudalisme til kapitalisme. Men filmen postulerer at revolutionen bare var udskiftning af en konge og senere indsættelse af en anden. Det er selvfølgelig rigtigt, at Napoleon bliver diktator og tilbageruller nogle af fremskridtene fra revolutionen. Men han genindfører ikke feudalismen.

Men som jeg læser indledningen til Napoleon, er at den i virkeligheden en kritik af at lave revolution mod kapitalismen i dag. Det indledningen siger, er at det kan være det er dårligt i dag, men det bliver ikke bedre med en revolution. Jeg mener ikke at indledningen kan fortolkes anderledes.  Det er i virkeligheden situationen i dag der diskuteres. Ikke den historiske revolution.

Filmen om Napoleon sluttes af med at vise de enorme tabstal som Napoleon havde med sine krige. Og på den måde er den kritisk mod Napoleons krige og krige generelt. Men i filmen kommer denne pointe ikke klart frem da krigene og krigsscenerne ikke rigtig bliver brugt til at kritisere krigens brutalitet, men til drama og spænding i filmen. Det lykkes at skabe denne spænding i filmen med krigsscenerne, selv om den viser for mange scener og der burde være skåret scener væk. Men det er så bare min mening. I filmen hentydes der til at krigen mod Rusland, havde sin årsag i at Rusland havde gode forbindelser bl.a. handel, til en rivaliserende magt, nemlig briterne.

Men det er der et kunstnerisk problem med filmen, at handlingen og billederne ikke underbygger dette budskab om krig, selv om det lykkes at skabe spænding i filmen. Det må trække ned i bedømmelsen af filmen. Så man kan sige at form og indhold i filmen ikke hænger sammen.

Karakter: 5 stjerner ud af 10

Instruktør: Ridley Scott

Medvirkende: Joaquin Phoenix, Vanessa Kirby, Tahar Rahim m.fl.

Udgivelsesår: 2023

Land: USA